Kennispartners van Borging Online:

In persoon:
 • Ton Gericke, Gericke & Hordijk: zwemonderwijs en toezicht
 • Jaap van Duijn, CobraConsultancy; Corrosie van metalen in agressieve milieus
 • Paul Louwerse, conVisie: management en bedrijfsvergelijkingen.
 • Theo Tak, TAKT Consultancy: Energiebesparing, waterbesparing en alternatieve/duurzame energiebronnen.
 • Peter Goedhart, Eyeview Systems: Onderwaterdetectiesystemen.
 • Lex Schouten, Bose: Geluid, spraakverstaanbaarheid en geluidsdragers
 • Ric Houwen, Eneco: energie en energie management
 • Nico Tienpont, van Egdom: Waterzuivering, glijbanen en attracties
 • Anton Ganzeboom: ISE Eindhoven: Evenementen, normering en realisatie
 • Johan van Mierlo, Laco international: veiligheid en kwaliteit multifunctionele sportaccommodaties
 • Erik Hordijk, Borgingonline: Management en organisatie
 • Tom Koot, KPC groep - IIP: Investors in People: Strategisch personeelsbeleid
 • Peter de Weerdt, DNV (Det Norske Veritas): Kwaliteitsmanagement en certificering, speel- en attractiebesluit
Eneco Energie

Eneco Energie nieuwe kennispartner: risico-analyse NEN 1010 en NEN 3140 en energieadvies

ENECO Energie is een Nederlands bedrijf. Het is een dienstverlenende organisatie die is gespecialiseerd in de levering van gas, elektriciteit en warmte. ENECO heeft vestigingen verspreid over heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. De organisatie is opgericht op 1 januari 1995 onder de naam ENECO. ENECO staat voor "Energie en Communicatie". In juli 2000 fuseerde ENECO met zes andere energiebedrijven en werd de naam ENECO Energie. ENECO levert de diensten aan ongeveer 4 miljoen Nederlanders. Er werken ongeveer 5000 medewerkers. De aandelen van het bedrijf zijn in handen van 70 Nederlandse gemeenten. Contactpersoon voor de risicoanalyses bij Eneco Energie is Dhr. Ric Houwen, 010-4576024.

Door de nieuwe vermelding op de sites van Borgingonline benadrukt Eneco Energie het belang dat zij hecht aan betrouwbaarheid en kwaliteit, speciaal bij complexe bedrijfsvoeringen. Eneco Energie draagt als kennispartner niet alleen bij in de vorm van expertise op het gebied van elektrische installaties, maar ook op het gebied van energiebesparing. Dat Eneco ook bij zwembaden en sportbedrijven de elektrische installaties controleert en toetst aan de NEN 1010 en 3140 is minder bekend, maar wel logisch, en wie is op dat terrein meer thuis dan Eneco? De procesbeschrijvingen in het veiligheidshandboek van Borgingonline zijn afgestemd op de noodzakelijke controles en het beheer van diverse elektrische installaties. Heeft u een dergelijke analyse nog niet, lees dan de procedure eens door! ( zoek op “3140”)Koppert + Koenis B.V.

Koppert + Koenis - Architecten en Planners is gespecialiseerd in het ontwerpen van sport-, vrijetijds- en publieksvoorzieningen en dan met name zwembadaccommodaties. Als volledig onafhankelijk bureau zijn wij optimaal in staat om in het ontwikkelingsproces de wensen van een opdrachtgever in een open dialoog te vertalen naar een hoogwaardige, duurzame en vooral veilige accommodatie. De eerste stap naar een veilig gebouw in al haar facetten wordt immers gezet in het ontwerpstadium. De heldere ontwerpfilosofie en brede ervaring maken het mogelijk lokale en regionale partijen in het realisatieproces te laten participeren.conVisie Adviesbureau

Onze ervaring, kennis en visie staan garant voor maatwerk op het brede terrein van de sport. Wij staan voor: onafhankelijkheid, een resultaatgerichte aanpak en directe toepasbaarheid.

Adviesbureau conVisie adviseert en ondersteunt binnen de sportsector van beleid tot en met uitvoering.
Productvoering:
· Beleid en beheer
· Organisatie en exploitatie
· Interim management
· Opleiding en training


ConVisie procesmanagement adviseert over huisvesting en begeleidt projecten voor sport, welzijn, kinderopvang en onderwijs.
Productvoering:
· Proces- en projectmanagement
· Visieontwikkeling
· Haalbaarheidsonderzoek
· Projectdefiniëring
InfoMil

InfoMil biedt overheden kennis en informatie over milieubeleid. InfoMil informeert overheden over milieubeleid. We schakelen tussen het ministerie, dat milieubeleid ontwikkelt, en gemeenten, provincies en waterschappen die dit beleid uitvoeren. In beide richtingen verzamelen en verschaffen we kennis. Actueel, onafhankelijk, integraal en op een kwalitatief hoog niveau. InfoMil combineert zijn expertise van de uitvoeringspraktijk met die van wetgevingsprocessen. Via de verschillende overheden profiteert ook het bedrijfsleven uiteindelijk van dit werk. InfoMil werd in 1995 opgericht door het ministerie van VROM, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen.Reddingsbrigades Nederland

Reddingsbrigades Nederland, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), is de overkoepelende organisatie van 183 reddingsbrigades in Nederland met in totaal 30.000 leden. Deze voorzien in een opleidingspakket zwemmend redden en actieve bewakingsdiensten langs de Noordzeekust, op de Zeeuwse wateren, het IJsselmeer en binnenmeren.
Ons doel is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.Van Egdom

Van Egdom bv is Europe’s exclusive manufacturer and supplier of quality waterslides, children’s water play products and our popular range of interactive water playgrounds. Van Egdom also designs, manufactures and installs state of the art water filtration systems with automated monitoring controls and cost efficient operations. With more than 40 years experience and projects completed in over 35 countries worldwide you can count on Van Egdom to meet all your aquatic recreation needs.Splashure, Sport & RecreaTech

is een beurs met een bewezen concept: zaken doen, verdieping van relaties en verrijking van kennis. De exposanten presenteren een compleet aanbod van producten en diensten in alle sport-, recreatie- en vrijetijdssegmenten. Voor u een unieke kans om op een efficiënte manier nieuwe contacten te leggen en bestaande relaties te onderhouden en te verstevigen. Elke twee jaar in het oneven jaar.Van den Heuvel Watertechnologie bv

Waterdesinfectie uit zout is milieubehoud. Het verkrijgen en behouden van veilig en goed zwemwater is een wereldwijd probleem. Van den Heuvel Watertechnologie bv houdt zich op het gebied van waterdesinfectie door middel van zoutelektrolyse al meer dan 20 jaar bezig en heeft door de jaren heen veel kennis en ervaring opgedaan en de installaties steeds verder ontwikkeld.

Even in het kort een stukje geschiedenis van Van den Heuvel Watertechnologie bv: Kwaliteit
Voor de kwaliteitbewaking van de installaties heeft Van den Heuvel Watertechnologie bv zich zowel ISO 9001 als CE gecertificeerd. Ook heeft het bedrijf een VCA (Veiligheid Certificering voor Aannemers) Certificaat.Ace

ACE Sportmanagement ACE biedt interim- en projectmanagement, geeft advies bij de organisatie van sport en de exploitatie van sportaccommodaties, verzorgt opleidingen en trainingen en ontwikkeld nieuwe bedrijfsmatige concepten.
ACE voert op dit moment het interim-management van een groot multifunctioneel zwemparadijs. Verzorgt een coachingstraject voor het management van een multifunctionele sportaccommodatie en zwembad. Ontwikkelde een geheel nieuw concept voor de exploitatie van sportaccommodaties en zwembaden met als titel de ‘Familiesportclub’.Eyeview Systems

Eyeview Systems B.V. stelt bij de keuze van de beveiligingssystemen en gezondheidssystemen de mens centraal in de omgeving van het zwembad. De mens in haar werkomgeving of als recreant.Het is onze ervaring dat een systeem enerzijds gebruiksvriendelijk en anderzijds dwangmatig dient te zijn, wil het optimaal functioneren. Zo is voor Eyeview Systems een systeem de som van visie, organisatie en techniek.Een compleet pakket aan beveiligingsmaatregelen kenmerkt zich door een naadloze aansluiting van bouwkundige-, organisatorische- en elektronische maatregelen. Dat geldt in zijn algemeenheid, echter is voor iedere situatie weer uniek.WM adviseurs
Ons bedrijf richt zich op alle werkzaamheden die een afdeling p&o binnen een organisatie tegenkomt, vanaf werving-en selectie tot ontslag. Maar ook alle administratieve handelingen die inherent zijn aan het personeels beheer. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst, het zorgdragen dat allerlei instanties de juiste documenten ontvangen (Arbo-dienst, uwv, pensioenverzekeraar, enz.enz.) maar ook dat de personele-en bedrijfmatige verzekeringen op een goede manier belegd worden.DNV (Det Norske Veritas)

"Safeguarding life, property and the environment" is de missie van Det Norske Veritas (DNV). Het managen van risico's is de specifieke expertise van DNV. Of het nu gaat om certificatie van management systemen, personen, producten of fabricageprocessen, DNV kan deze certificatie al dan niet onder accreditatie, namens verschillende overheden of volgens nationale, internationale regelgeving voor u verzorgen.

DNV is internationaal één van de grootste certificatie instellingen met meer dan 50.000 uitgegeven systeem certificaten op het gebied van kwaliteit, milieu, (voedsel)-veiligheid en arbozorg. Talloze product, persoon en proces certificaten vergezellen wereldwijd geproduceerde componenten en systemen naar hun uiteindelijke bestemming. En hoewel we als internationale onafhankelijke organisatie wereldwijd werken zijn we lokaal betrokken bij onze klanten. Waar u zich ook bevindt, wat uw dienstverlening of product ook is, onze specialisten zullen er alles aan doen om hun kennis en ervaring met u te delen. Specifiek voor de sportaccommodaties in samenwerking met Borgingonline toetsen wij onder meer waterglijbanen en speeltoestellen.Cobra Consultancy

Cobra Consultancy kan in samenwerking met Force Technology u de volgende diensten aanbieden:
Materiaalselectie:
 • Laboratorium
 • Schade onderzoek
 • ASTM/NACE/DIN Corrosieproeven
 • Spanningscorrosie onderzoek
 • Elektrochemisch corrosie onderzoek
 • Metallografie met beeldanalyse apparatuur
 • Sour gas, H2S/CO2 en HIC testen
 • Hoge druk / Hoge temperatuur onderzoek
 • Elektronenmicroscoop onderzoek met EDX randapparatuur voor micro -analyses
 • Analyse van gebruiksspecificaties op corrosierisico’s (o.a. risico’s bij reiniging en desinfectie)
 • Corrosieonderzoek aan verpakkingsmaterialen
 • Kathodische bescherming van o.a. RvS in zeewater
 • Corrosie bij olie en gasproductie, zeewater, procesindustrie, bouw.
Zie ook onze eigen homepage op http://www.cobraconsultancy.nl voor nog meer informatie.

© Copyright 2024 BorgingOnline bv Inloggen | Cursus-mogelijkheden | Kennispartners | Contact | Disclaimer